I nderuar abonent !

Nëse ju shfaqet ky njoftim do të thote se afati per të likujduar shërbimin e internetit ka përfunduar.

Jeni të lutur të paraqiteni pranë dyqanit tonë për të bërë pagesën.

Adresa: Bulevardi "Elez Isufi" pranë Postës Shqiptare

Nr. tel. : 067 55 75 757